1

“Tīrības dienu” ietvaros tiek stādīti meži

Nedēļas nogalē Latvijas Lauksaimniecības Universitātes (LLU) mācībspēki un darbinieki piedalījās Meža fakultātes (MF) organizētajā meža stādīšanas talkā Jelgavas meža novadā.

Lielās pļavas un meži ir Latvijas valsts lepnums. Par tiem ir jārūpējas, tie ir jāatjauno, jākopj un jāatdzīvina.

… More

0

“Tīrības dienu” galvenie atbalstītāji sakopj Piejūras dabas parku

“Tīrības dienu” galvenie atbalstītāji nedēļas nogalē vienojās kopīgā darbā, lai sakoptu dabas parku “Piejūra”, kas ietilpst trīs pašvaldību teritorijā – Rīgas pilsētas, Carnikavas novada un Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju.

Kopējā parka platība ir 4315 ha, un tas dibināts 1962. gadā. Parks ir arī projekta Natura 2000 teritorija, un tajā esošais Carnikavas novada ezers Ummis ir klasificēts kā dabas liegums. Parks ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, jo tur sastopami reti piejūras biotopi, mežainas jūrmalas kāpas un veci boreāli meži, kā arī embrionālās kāpas, priekškāpas un retas augu un dzīvnieku sugas. Pie Garezera konstatētas vairākas retas sikspārņu sugas.

… More

0

“Tīrības dienu” aktīvākā universitāte sakopj Rīgas Zooloģisko dārzu

“Tīrības dienu” aktīvākā izglītības iestāde – Latvijas Lauksaimniecības Universitāte – nedēļas nogalē vienojās kopīgā darbā, lai sakoptu Rīgas Zooloģisko dārzu.

Pērno lapu grābšanā, dažādu ēku uzpošanā un citos nelielos, bet nepieciešamos darbos piedalījās 60 studenti – galvenokārt no Lauku inženieru (LIF), Ekonomikas (EF) un Lauksaimniecības fakultātēm. Talkotāji sadalījās grupiņās un ar darbu vadītājiem strādāja visos Zoodārza nostūros.

… More

0

“Tīrības dienu” ietvaros tika sakopta arī Usmas ezera piekraste

“Usmas jahtklubs” ne tikai aktīvi sporto un rīko sacensības, bet arī “Tīrības dienu” ietvaros sakopj Usmas ezera piekrasti.

Ezers atrodas Ventspils rajonā, Usmas pagasts administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 5.4 metri, bet maksimālais dziļums – 27.0 metri. Ezeram ir vairākas salas, kas tam piešķir īpašu burvību.

… More

0

“Tīrības dienu” ietvaros tiek sakopta “Abavas senleja”

Kā jau katru gadu, arī šajā pavasarī, ūdenstūrisma inventāru nomas uzņēmums “Jūras laivas” sakopa kādu no upju krastiem, šoreiz – Dabas parku “Abavas senleja”, Rendā, ap Īvandes upītes ūdenskritumu.

Upju sakopšanas talkas Abavā šim uzņēmumam ir tradīcija. Nav noslēpums, ka ik gadu atkritumu savākšanas talkās piedalās tie, kuri paši nemēslo, un, lai gan nav iemesla uzskatīt, ka šajā jautājumā varētu būt kādas izmaiņas – “Jūras laivas” piedalās “Tīrības dienu” akcijā, lai padarītu upju krastus vēl skaistākus un tīrākus.

… More

0

“Tīrības dienās” piedalās arī Latvijas automobiļu ražošanas uzņēmums “AMO PLANT”

Uzņēmums “AMO plant” rūpējas par sabiedrību ne tikai ar labiekārtotu sabiedrisko transportu ražošanu, bet arī ar pavasara talkām, sakopjot vietējo apkārtni.

Šī gada 21. aprīlī, uzņēmuma “AMO PLANT” darbinieki piedalījās ikgadējā pavasara talkā Jelgavā. Tika stādītas puķes, jauni krūmiņi, tika sagrābtas vecās lapas un tīrīti grāvji visā uzņēmuna teritorijā.

Lai sagādātu prieku pašiem talciniekiem un vienotos kopīgā kolēģu apspriedē par padarīto darbu, pēc smagā darba visi darbinieki tika aicināti uz pikniku rūpnīcas teritorijā, kur tika sarūpētas dārzeņu uzkodas un garšīgs sašļiks.

… More

0

Apdrošināšanas aģentūra “777” ne tikai slēdz polises, bet arī piedalās“Tīrības dienās”

“Apdrošināšanas aģentūra 777” ne tikai palīdz klientiem atrast vispiemērotāko apdrošināšanas produktu gan cenas gan kvalitātes ziņā, bet sniedz arī savu devumu Latvijas sakopšanā.

Kamēr citi gatavojās svētkiem, apdrošināšanas aģentūra devās uz Ēbelmuižas parku, lai vienotos kopīgā darbā un sakoptu kokus, labiekārtotu bērnu un sporta laukumus, uzstādītu putnu būrīšus, iegūtu draugus no Juglas dzīvnieku patversmes un lieliski pavadītu laiku.

… More

0

“Tīrības dienu” ietvaros LLU studenti talko, izglītojas un sporto

Slavējot tikai LLU apgūstamo veterinārārsta profesiju, aizvadītas Veterinārmedicīnas fakultātes (VMF) “Vetu dienas”, kurās studējošie “Tīrības dienu” ietvaros stiprināja saites ar saviem vecākajiem kolēģiem – mācībspēkiem.

VMF dienas sākās ar fakultātei nozīmīgu personu atdusas vietu sakopšanu Jelgavas, Rīgas un Tērvetes kapos, kur talkoja pa diviem studentiem no katra kursa, kā arī vairāki pasniedzēji. “Kāds sestā kursa students aizvadītajā zinātniskajā konferencē prezentēja materiālu par fakultātes dibinātāju, Latvijas Veterinārārstu biedrības un profesoru kapavietām,” stāsta VMF Studentu pašpārvaldes (SP) vadītāja Liene Lanka, norādot, ka šī talka bija arī ar vēstures “piesitienu”, jo mācībspēki studējošajiem pastāstīja par šiem nozīmīgajiem cilvēkiem.

… More

0

Kopā ar studentiem “Tīrības dienās” talko Renārs Kaupers, Goran Gora un Jānis Strapcāns

Nedēļas nogalē Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku inženieru fakultātes (LIF) studenti un Latvijā zināmi cilvēki vienojās kopīgā darbā, lai Latvijas studentu pilsēta Jelgava būtu tīra un kārtīga.

LIF dienas tika atklātas ar fakultātes Studentu pašpārvaldes (SP) jaunās mītnes – 7.dienesta viesnīcas 5.stāva istabiņas – prezentēšanu, taču dienas svarīgākais notikums studentu vērtējumā bija talka – fakultātes ēkas priekšā tika atjaunoti un nokrāsoti vecie soliņi, kā arī pārveidotas ietves gājējiem, sabojātās aizstājot ar jaunām. “Tāpat stādījām jaunus krūmus, apgriezām vecos, iesējām zālienu,” paveikto apraksta studente Jekaterina Stubailova.

… More

0

Ar talku Rīgas 49. pirmskolas izglītības iestādē atklāta akcija “Tīrības dienas”

Lai pieradinātu bērnus un viņu vecākus pie tīrības uzturēšanas un kārtīga darba svaigā gaisā, kā arī veicinātu idejas par zaļu un sakoptu Latviju iniciatīvas attīstību, Rīgas 49. pirmsskolas izglītības iestāde (49PII) šodien vienojās kopīgā akcijas “Tīrības dienas” atklāšanas talkā.

“Par tīru vidi, sakoptām pļavām, upmalām, pilsētām un pagalmiem ir jārūpējas katru dienu, ne tikai kampaņveidīgi, tādēļ ar akcijas starpniecību mudinām cilvēkus ilgākā periodā – sākotnēji vismaz mēnesi pavasarī un rudenī – veltīt laiku apkārtnes sakopšanai. Katram ir jāatceras, ka tieši no mums pašiem ir atkarīgs tas, kā paši un nākamas paaudzes dzīvos nākotnē. Akcijas ietvaros plānojam ne tikai veidot talkas, bet arī attīstīt vides izglītību un popularizēt videi draudzīgu dzīvesveidu Latvijā,” norāda akcijas”Tīrības dienas” organizatoru pārstāvis Alberts Jodis.

… More

Lapa 5 no 7« Pirmā...34567

Tīrības inspekcija:

“Tīrības inspektori” ir aicināti sekot līdzi sava pilsētas, pagasta, mikrorajona vai pagalma kārtībai, fotogrāfiju, video materiālu vai apraksta formā iesūtot ziņas par piemēslotām vietām, kas traucē dzīvot.
Vērīgākajiem “Tīrības inspektoriem”, kā arī sakoptāko vietu īpašniekiem “Tīrības dienu” atbalstītāju sarūpētās balvas.

Lasi vairāk - PAR PROJEKTU!

“Tīrības dienu” talkas:

Arī jūsu uzņēmumam, iestādei, interešu grupai ir iespēja pierādīt sevi kā aktīvu, videi draudzīgu un atbildīgu sabiedrības daļu, palīdzot sakopt Latviju. “Tīrības dienu” ietvaros ikvienam interesentam ir iespēja organizēt tīrītāju grupas, kas dosies dabā, sakopjot pašu izvēlētas vai ar “Tīrības dienu” organizatoriem saskaņotas piemēslotas vietas visā Latvijā.

Lasi vairāk - PAR PROJEKTU!