0

Uzņēmumi aktīvi iesaistās akcijā „Tīrības dienas”

Turpinoties akcijai, pieaug to uzņēmumu skaits, kas aktīvi iesaistās un atbalsta „Tīrības dienas”, lielai daļai talcinieku nodrošinot pirmās nepieciešamības lietas – cimdus un maisus.

Maisi un cimdi ir ļoti nepieciešami, lai droši un ērti Latviju padarītu tīrāku un sakoptāku, tāpēc birojs „Tīrības dienas” izsaka pateicību ikvienam uzņēmumam, kas palīdz tos nodrošināt. Atbalstītāju starpā ir atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes tehnikas tirdzniecības uzņēmums “Ecotechno Baltic”, kas iegādājies Zelta atbalsta sertifikātu un sniedz ieguldījumu veiksmīgā akcijas ietvaros organizēto talku norisē. Tāpat arī “Baltik Eko Group”, kas sniedz palīdzību plaša spektra ekoloģisko un vides aizsardzības jautājumu risināšanā un „Vides Audits”, kas nosaka kvalitātes rādītājus un piesārņojuma līmeni, dodot ieteikumus, kā to saglabat normas robežās.

… More

0

“Tīrības dienu” birojs un VUGD aicina sakopt Latviju, lai samazinātu kūlas ugunsgrēku skaitu

Birojs „Tīrības dienas” un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina uzņēmumus, ģimenes, draugu un kaimiņu grupas piedalīties „Tīrības dienās”, tādā veidā samazinot kūlas ugunsgrēku skaitu.

Viens no intensīvākajiem ugunsgrēku periodiem ir pavasaris, kad ir nokusis sniegs, parādījusies pirmā sausā zāle un atkritumi. Lai ugunsbīstamība tiktu samazināta, nepieciešams sakopt gan laukus, gan pilsētas teritorijas jau tagad – pirms ziemas iestāšanās. … More

1

“Tīrības dienu” birojs aicina iedzīvotājus pieteikt talkas vietas

Lai Latvija tiktu padarīta tīrāka, kārtīgāka un atbrīvotos no visiem vasaras gružiem, akcija “Tīrības dienas” norisināsies veselu mēnesi un šobrīd iedzīvotāji tiek aicināti pieteikt sevis izvēlētas vietas.

Akcijas “Tīrības dienas” mērķis ir mudināt iedzīvotājus ar lielāku atbildību izturēties pret savu valsti, uzturēt to tīru un sakoptu, kā arī ar neiecietību izturēties pret tās piesārņotājiem. Akcija norisināsies jau ceturto reizi un ir izpelnījusies lielu sabiedrības, uzņēmumu un mediju uzmanību un atzinību.

… More

0

Pieaug „Tīrības dienas” informatīvo atbalstītāju loks

Oktobrī plānotās „Tīrības dienas”, kas norisinās jau piekto reizi, jau guvušas plašu informatīvo atbalstītāju loku.

Akcijas “Tīrības dienas” mērķis ir mudināt iedzīvotājus ar lielāku atbildību izturēties pret savu valsti, uzturēt to tīru un sakoptu, kā arī ar neiecietību izturēties pret tās piemēslotājiem. Tāpat akcijā iesaistīties aicināti uzņēmumi, simboliski kopīgiem spēkiem iztīrot Latviju no krīzes putekļiem.

… More

0

Šogad par “Tīrības dienu” mēnesi izvēlēts oktobris

Oktobrī Latvijā norisināsies akcija “Tīrības dienas”, kuru laikā iedzīvotāji, biznesa un valsts institūcijas tiks aicinātas sakopt un satīrīt ikvienu valsts stūrīti, sākot no savām mājām, uzņēmumiem un pagalmiem, beidzot ar parkiem, pļavām un mežiem.

“Tīrības dienu” ietvaros tiks rīkotas dažādas aktivitātes, kurās iesaistīties varēs ikviens, kam rūp tīra un sakopta vide.

… More

0

“Tīrības dienu” galvenie atbalstītāji sakopj Piejūras dabas parku

“Tīrības dienu” galvenie atbalstītāji nedēļas nogalē vienojās kopīgā darbā, lai sakoptu dabas parku “Piejūra”, kas ietilpst trīs pašvaldību teritorijā – Rīgas pilsētas, Carnikavas novada un Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju.

Kopējā parka platība ir 4315 ha, un tas dibināts 1962. gadā. Parks ir arī projekta Natura 2000 teritorija, un tajā esošais Carnikavas novada ezers Ummis ir klasificēts kā dabas liegums. Parks ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, jo tur sastopami reti piejūras biotopi, mežainas jūrmalas kāpas un veci boreāli meži, kā arī embrionālās kāpas, priekškāpas un retas augu un dzīvnieku sugas. Pie Garezera konstatētas vairākas retas sikspārņu sugas.

… More

0

“Tīrības dienu” aktīvākā universitāte sakopj Rīgas Zooloģisko dārzu

“Tīrības dienu” aktīvākā izglītības iestāde – Latvijas Lauksaimniecības Universitāte – nedēļas nogalē vienojās kopīgā darbā, lai sakoptu Rīgas Zooloģisko dārzu.

Pērno lapu grābšanā, dažādu ēku uzpošanā un citos nelielos, bet nepieciešamos darbos piedalījās 60 studenti – galvenokārt no Lauku inženieru (LIF), Ekonomikas (EF) un Lauksaimniecības fakultātēm. Talkotāji sadalījās grupiņās un ar darbu vadītājiem strādāja visos Zoodārza nostūros.

… More

0

“Tīrības dienu” ietvaros tika sakopta arī Usmas ezera piekraste

“Usmas jahtklubs” ne tikai aktīvi sporto un rīko sacensības, bet arī “Tīrības dienu” ietvaros sakopj Usmas ezera piekrasti.

Ezers atrodas Ventspils rajonā, Usmas pagasts administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 5.4 metri, bet maksimālais dziļums – 27.0 metri. Ezeram ir vairākas salas, kas tam piešķir īpašu burvību.

… More

0

“Tīrības dienu” ietvaros tiek sakopta “Abavas senleja”

Kā jau katru gadu, arī šajā pavasarī, ūdenstūrisma inventāru nomas uzņēmums “Jūras laivas” sakopa kādu no upju krastiem, šoreiz – Dabas parku “Abavas senleja”, Rendā, ap Īvandes upītes ūdenskritumu.

Upju sakopšanas talkas Abavā šim uzņēmumam ir tradīcija. Nav noslēpums, ka ik gadu atkritumu savākšanas talkās piedalās tie, kuri paši nemēslo, un, lai gan nav iemesla uzskatīt, ka šajā jautājumā varētu būt kādas izmaiņas – “Jūras laivas” piedalās “Tīrības dienu” akcijā, lai padarītu upju krastus vēl skaistākus un tīrākus.

… More

0

“Tīrības dienās” piedalās arī Latvijas automobiļu ražošanas uzņēmums “AMO PLANT”

Uzņēmums “AMO plant” rūpējas par sabiedrību ne tikai ar labiekārtotu sabiedrisko transportu ražošanu, bet arī ar pavasara talkām, sakopjot vietējo apkārtni.

Šī gada 21. aprīlī, uzņēmuma “AMO PLANT” darbinieki piedalījās ikgadējā pavasara talkā Jelgavā. Tika stādītas puķes, jauni krūmiņi, tika sagrābtas vecās lapas un tīrīti grāvji visā uzņēmuna teritorijā.

Lai sagādātu prieku pašiem talciniekiem un vienotos kopīgā kolēģu apspriedē par padarīto darbu, pēc smagā darba visi darbinieki tika aicināti uz pikniku rūpnīcas teritorijā, kur tika sarūpētas dārzeņu uzkodas un garšīgs sašļiks.

… More

Lapa 1 no 41234

Tīrības inspekcija:

“Tīrības inspektori” ir aicināti sekot līdzi sava pilsētas, pagasta, mikrorajona vai pagalma kārtībai, fotogrāfiju, video materiālu vai apraksta formā iesūtot ziņas par piemēslotām vietām, kas traucē dzīvot.
Vērīgākajiem “Tīrības inspektoriem”, kā arī sakoptāko vietu īpašniekiem “Tīrības dienu” atbalstītāju sarūpētās balvas.

Lasi vairāk - PAR PROJEKTU!

“Tīrības dienu” talkas:

Arī jūsu uzņēmumam, iestādei, interešu grupai ir iespēja pierādīt sevi kā aktīvu, videi draudzīgu un atbildīgu sabiedrības daļu, palīdzot sakopt Latviju. “Tīrības dienu” ietvaros ikvienam interesentam ir iespēja organizēt tīrītāju grupas, kas dosies dabā, sakopjot pašu izvēlētas vai ar “Tīrības dienu” organizatoriem saskaņotas piemēslotas vietas visā Latvijā.

Lasi vairāk - PAR PROJEKTU!