Par projektu

“Tīrības mēneša” mērķis ir mudināt iedzīvotājus ar lielāku atbildību izturēties pret savu valsti, uzturēt tīru un sakoptu, kā arī ar neiecietību izturēties pret tās piemēslotājiem. Tāpat akcijā iesaistīties aicināti uzņēmumi simboliski kopīgiem spēkiem iztīrot Latviju no krīzes putekļiem.

.

Tīrības inspektori:

“Tīrības dienu” ietvaros ikviens cilvēks ir aicināts kļūt par Tīrības inspektoru, vairāk uzmanības pievēršot apkārtējās vides sakoptībai un tīrībai. Lai mums pašiem būtu patīkami dzīvot Latvijā, pašiem arī “jāstāv sardzē” par Latvijas sakoptību. Ja arī paši nevaram atrast laiku vides sakopšanai, jānovērtē to cilvēku darbs, kas veltījuši spēkus un izdomu kāda stūrīša uzkopšanai.

“Tīrības inspektori” ir aicināti sekot līdzi sava pilsētas, pagasta, mikrorajona vai pagalma kārtībai, fotogrāfiju, video materiālu vai apraksta formā iesūtot ziņas par piemēslotām vietām, kas traucē dzīvot. “Tīrības dienu” organizatori centīsies atrast nekārtības vaininiekus, kā arī iespēju robežās nosūtīt uz notikumu vietām tīrības komandu, kas kopā ar vietējiem entuziastiem ieviesīs tīrību Latvijā.

Papildus tam “Tīrības inspektoriem” ir iespēja sūtīt fotogrāfijas un video arī par skaistām, tīrām un sakoptām vietām Latvijā, ar kurām varam lepoties, kur smelties iedvesmu un idejas visas valsts sakopšanai.

.

Talkas:

Arī jūsu uzņēmumam, iestādei, interešu grupai ir iespēja pierādīt sevi kā aktīvu, videi draudzīgu un atbildīgu sabiedrības daļu, palīdzot sakopt Latviju. “Tīrības dienu” ietvaros ikvienam interesentam ir iespēja organizēt tīrītāju grupas, kas dosies dabā, sakopjot pašu izvēlētas vai ar “Tīrības dienu” organizatoriem saskaņotas piemēslotas vietas visā Latvijā.

Savu darbošanos uzņēmumu komandām un aktīvistu grupām jāiemūžina foto, video formātā vai jāuzraksta par pasākumu neliels apraksts un jāsūta uz “Tīrības dienu” biroju: piedalies@tiribasdienas.lv

.

Tīrības inspekcija:

“Tīrības inspektori” ir aicināti sekot līdzi sava pilsētas, pagasta, mikrorajona vai pagalma kārtībai, fotogrāfiju, video materiālu vai apraksta formā iesūtot ziņas par piemēslotām vietām, kas traucē dzīvot.
Vērīgākajiem “Tīrības inspektoriem”, kā arī sakoptāko vietu īpašniekiem “Tīrības dienu” atbalstītāju sarūpētās balvas.

Lasi vairāk - PAR PROJEKTU!

“Tīrības dienu” talkas:

Arī jūsu uzņēmumam, iestādei, interešu grupai ir iespēja pierādīt sevi kā aktīvu, videi draudzīgu un atbildīgu sabiedrības daļu, palīdzot sakopt Latviju. “Tīrības dienu” ietvaros ikvienam interesentam ir iespēja organizēt tīrītāju grupas, kas dosies dabā, sakopjot pašu izvēlētas vai ar “Tīrības dienu” organizatoriem saskaņotas piemēslotas vietas visā Latvijā.

Lasi vairāk - PAR PROJEKTU!