Uzņēmumi aktīvi iesaistās akcijā „Tīrības dienas”

Turpinoties akcijai, pieaug to uzņēmumu skaits, kas aktīvi iesaistās un atbalsta „Tīrības dienas”, lielai daļai talcinieku nodrošinot pirmās nepieciešamības lietas – cimdus un maisus.

Maisi un cimdi ir ļoti nepieciešami, lai droši un ērti Latviju padarītu tīrāku un sakoptāku, tāpēc birojs „Tīrības dienas” izsaka pateicību ikvienam uzņēmumam, kas palīdz tos nodrošināt. Atbalstītāju starpā ir atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes tehnikas tirdzniecības uzņēmums “Ecotechno Baltic”, kas iegādājies Zelta atbalsta sertifikātu un sniedz ieguldījumu veiksmīgā akcijas ietvaros organizēto talku norisē. Tāpat arī “Baltik Eko Group”, kas sniedz palīdzību plaša spektra ekoloģisko un vides aizsardzības jautājumu risināšanā un „Vides Audits”, kas nosaka kvalitātes rādītājus un piesārņojuma līmeni, dodot ieteikumus, kā to saglabat normas robežās.

„Esam ļoti pateicīgi tiem uzņēmumiem, kas atzinīgi novērtē mūsu pūles un palīdz vides sakopšanas talku organizēšanā, sniedzot gan finansiālu, gan informatīvu atbalstu. Protams, esam priecīgi arī par tiem, kas jau talko un tiem, kas vēl plāno to darīt, padarot pašu apkārtni sev un citiem patīkamāku un sakoptāku,” atzīst “Tīrības dienu” organizatoru pārstāve Linda Osīte.

Šogad akcija “Tīrības dienas” norisinās no 1. līdz 31. oktobrim. Akcijas mērķis ir mudināt iedzīvotājus ar lielāku atbildību izturēties pret savu valsti, uzturēt to tīru un sakoptu. Tāpat akcijā iesaistīties aicināti uzņēmumi, simboliski kopīgiem spēkiem iztīrot Latviju no krīzes putekļiem.

Uzņēmumi aicināti izskatīt savas iespējas “Tīrības dienu” atbalstītāja sertifikāta iegādē. Uzņēmumiem ir pieejami trīs dažādi sertifikāti – Bronzas (100 Ls apmērā), Sudraba (250 Ls apmērā) un Zelta (500 Ls apmērā) sertifikāts, tādējādi dodot iespēju sniegt atbalstu arī mazākā apmēra, tajā paša laikā piedaloties mūsu valsts kopīgā sakopšanā un parādot savu sociālo atbildību.

Ja vēlaties atbalstīt Latvijas sakopšanu, esat aicināti sazināties ar “Tīrības dienu” biroju: piedalies@tiribasdienas.lv, tālrunis 26831571.Tīrības inspekcija:

“Tīrības inspektori” ir aicināti sekot līdzi sava pilsētas, pagasta, mikrorajona vai pagalma kārtībai, fotogrāfiju, video materiālu vai apraksta formā iesūtot ziņas par piemēslotām vietām, kas traucē dzīvot.
Vērīgākajiem “Tīrības inspektoriem”, kā arī sakoptāko vietu īpašniekiem “Tīrības dienu” atbalstītāju sarūpētās balvas.

Lasi vairāk - PAR PROJEKTU!

“Tīrības dienu” talkas:

Arī jūsu uzņēmumam, iestādei, interešu grupai ir iespēja pierādīt sevi kā aktīvu, videi draudzīgu un atbildīgu sabiedrības daļu, palīdzot sakopt Latviju. “Tīrības dienu” ietvaros ikvienam interesentam ir iespēja organizēt tīrītāju grupas, kas dosies dabā, sakopjot pašu izvēlētas vai ar “Tīrības dienu” organizatoriem saskaņotas piemēslotas vietas visā Latvijā.

Lasi vairāk - PAR PROJEKTU!