“Tīrības dienās” piedalās arī Latvijas automobiļu ražošanas uzņēmums “AMO PLANT”

Uzņēmums “AMO plant” rūpējas par sabiedrību ne tikai ar labiekārtotu sabiedrisko transportu ražošanu, bet arī ar pavasara talkām, sakopjot vietējo apkārtni.

Šī gada 21. aprīlī, uzņēmuma “AMO PLANT” darbinieki piedalījās ikgadējā pavasara talkā Jelgavā. Tika stādītas puķes, jauni krūmiņi, tika sagrābtas vecās lapas un tīrīti grāvji visā uzņēmuna teritorijā.

Lai sagādātu prieku pašiem talciniekiem un vienotos kopīgā kolēģu apspriedē par padarīto darbu, pēc smagā darba visi darbinieki tika aicināti uz pikniku rūpnīcas teritorijā, kur tika sarūpētas dārzeņu uzkodas un garšīgs sašļiks.

AS “AMO Plant” dibināta 2005.gada pavasarī. Uzņēmums izveidots vieglo kravas automašīnu ražotnes attīstībai, pamatojoties uz 2001.gada 13.decembrī Maskavā parakstīto Rīgas domes un Maskavas vadības vienošanos par sadarbību tirdzniecības, ekonomikas, zinātnes, tehnikas un citās jomās, kā arī īstenojot 2004.gada 5.aprīlī Rīgā parakstīto sadarbības protokolu par kravas automašīnu rūpnīcas celtniecību.

“Šī uzņēmuma galvenais mērķis ir sabiedrības labsajūta, tā kā arī viņi ietilpst pie sabiedrības daļas, nolēma piedalīties rīkotajās “Tīrības dienās” padarot savu un klientu ikdienu ērtāku, tīrāku un patīkamāku. Vislielākie talkotāji ir no Jelgavas, kas dod pamatu Jelgavu nosaukt par “Tīrības dienas” galvaspilsētu,” atzīst “Tīrības dienas” organizatore Linda Osīte.

Ja saredzat savas iespējas atbalstīt Latvijas sakopšanu, esat aicināti sazināties ar “Tīrības dienu” biroju: piedalies@tiribasdienas.lv, tālrunis 26831571.Tīrības inspekcija:

“Tīrības inspektori” ir aicināti sekot līdzi sava pilsētas, pagasta, mikrorajona vai pagalma kārtībai, fotogrāfiju, video materiālu vai apraksta formā iesūtot ziņas par piemēslotām vietām, kas traucē dzīvot.
Vērīgākajiem “Tīrības inspektoriem”, kā arī sakoptāko vietu īpašniekiem “Tīrības dienu” atbalstītāju sarūpētās balvas.

Lasi vairāk - PAR PROJEKTU!

“Tīrības dienu” talkas:

Arī jūsu uzņēmumam, iestādei, interešu grupai ir iespēja pierādīt sevi kā aktīvu, videi draudzīgu un atbildīgu sabiedrības daļu, palīdzot sakopt Latviju. “Tīrības dienu” ietvaros ikvienam interesentam ir iespēja organizēt tīrītāju grupas, kas dosies dabā, sakopjot pašu izvēlētas vai ar “Tīrības dienu” organizatoriem saskaņotas piemēslotas vietas visā Latvijā.

Lasi vairāk - PAR PROJEKTU!