Ne vien tīrs, bet arī zaļš birojs

Pasaules Dabas Fonds izstrādajis septiņu vienkāršu soļu plānu, kā padarīt savu biroju zaļāku. Zaļais birojs sniedz iespēju: Būt videi draudzīgiem un sociāli atbildīgiem; Ietaupīt līdzekļus; Izglītot savus darbiniekus; Lepoties ar sasniegumiem.

1. Elektroierīces un apgaismojums
Elektroenerģijas patēriņš parasti ir viena
no būtiskākajām uzņēmuma ietekmēm uz vidi. Pieprasījums pēc elektrības katru gadu
aug, bet Latvija nespēj sevi nodrošināt ar atjaunojamo elektroenerģiju. Elektrības ieguve no fosilajiem energoresursiem veicina gaisa piesārņojumu un globālās klimata izmaiņas.

2. Apkure, ventilācija un dzesēšana (kondicionēšana)
1. Neapsedziet radiatorus un biroja galdus novietojiet vismaz 15 cm attālumā no tiem.
2. Vēdinot telpu, aizveriet durvis, lai neatdzesētu visas telpas.
3. Temperatūrai darba telpās nav jābūt augstākai par 18-20°C, bet palīgtelpās tā var būt vēl zemāka. Temperatūras samazināšana dzīvojamās telpās par 1°C nodrošina pat līdz 10% siltuma resursu ekonomiju!
4. Uzstādiet termostatus, ar kuru palīdzību iespējams nodrošināt precīzu temperatūru telpās.
5. Siltiniet telpas:
• aizdrīvējiet šķirbas un aizlīmējiet logus,
aplodām pielīmējiet gumijas vai silikāta blīves;
• uz palodzes starp loga rūtīm ievietojiet bieza
auduma vai spilvenveida vēja aizturētājus;
• piekariet biezus aizkarus;
• aiz radiatoriem pie ārsienām pielīmējiet folija
pārklājumu, kas atstaro siltumu;
• regulāri noslaukiet putekļus no sildierīcēm.

3. Papīrs un mēbeles
Biroja darbs parasti saistās ar ievērojamu papīra apjoma patēriņu, taču koksnes resursi nav bezgalīgi, un papīrrūpniecība izraisa arī ūdens un gaisa piesārņojumu. Tāpēc taupīga papīra izmantošana un videi draudzīga papīra izvēle ir būtisks zaļā biroja priekšnosacījums.
Biroja mēbeles
• Izvēlieties ar FSC sertifikātu marķētas mēbeles, kas apliecina, ka koksnes izcelsme ir ilgtspējīgi apsaimniekoti meži.
• Dodiet priekšroku masīvkoka mēbelēm.
• Izvairieties no skaidu plākšņu un lamināta mēbelēm, jo tās var saturēt formaldehīdu un citas veselībai bīstamas vielas.
• Izvairieties no tropiskās koksnes un izvēlieties vietējās izcelsmes koksnes izstrādājumus.
• Neizvēlieties mīkstās mēbeles, kas var saturēt bromētos liesmu novērsējus.

4. Ūdens
Kvalitatīva un nekaitīga dzeramā ūdens
sagatavošana ir ļoti dārgs process, un pat
Latvijā ūdens nav neierobežotā daudzumā!

5. Virtuve
Parasti, domājot par kaitējumu videi, prātā nāk enerģijas patēriņš, transports un atkritumi, bet patiesībā tieši pārtikas preču ražošana un patēriņš saistās ar lielākajām slodzēm uz vidi. Tāpēc uzņēmumiem vajadzētu veicināt videi draudzīgu un veselīgu pārtikas izvēli darbinieku un partneru vidū.

6. Transports
Arī transports ir viens no lielākajiem vides piesārņotājiem. Tas ir ne tikai transporta līdzekļu radīto emisiju dēļ, bet arī infrastruktūras, kas fragmentē ekosistēmas, trokšņa, sastrēgumu u.c. faktoru dēļ.

7. Atkritumi
Atkritumi ir viena no redzamākajām vides problēmām. Tie ne tikai rada vizuālu piesārņojumu, bet arī to noglabāšana un pārstrāde prasa lielus enerģijas apjomus un piesārņo apkārtējo vidi. Samaziniet atkritumu apjomu!

Ar plašākiem Zaļā biroja priekšnoteikumiem varat iepazīties: http://www.pdf.lv/doc_upl/PDF_GreenOffice_Bookle.pdfTīrības inspekcija:

“Tīrības inspektori” ir aicināti sekot līdzi sava pilsētas, pagasta, mikrorajona vai pagalma kārtībai, fotogrāfiju, video materiālu vai apraksta formā iesūtot ziņas par piemēslotām vietām, kas traucē dzīvot.
Vērīgākajiem “Tīrības inspektoriem”, kā arī sakoptāko vietu īpašniekiem “Tīrības dienu” atbalstītāju sarūpētās balvas.

Lasi vairāk - PAR PROJEKTU!

“Tīrības dienu” talkas:

Arī jūsu uzņēmumam, iestādei, interešu grupai ir iespēja pierādīt sevi kā aktīvu, videi draudzīgu un atbildīgu sabiedrības daļu, palīdzot sakopt Latviju. “Tīrības dienu” ietvaros ikvienam interesentam ir iespēja organizēt tīrītāju grupas, kas dosies dabā, sakopjot pašu izvēlētas vai ar “Tīrības dienu” organizatoriem saskaņotas piemēslotas vietas visā Latvijā.

Lasi vairāk - PAR PROJEKTU!